Afdrukken

ABONNEMENT

Gezien de krant geen reclame aanneemt en om de onafhankelijkheid te bewaren ook geen beroep doet op gemeentelijke subsidies, wordt er met 'abonnees' gewerkt. Jaarlijks kan iedereen die dit wenst (ook mensen van buiten het dorp) een abonnement nemen op onze dorpskrant. Hiervoor is er de keuze tussen drie verschillende tarieven:

 

De tarieven worden jaarlijks opnieuw bekeken.

Prijzen 2021

Tarief voor ...

8 € wie de kostprijs wil betalen
10 €

wie ons een beetje wil steunen

12 € een postabonnement

 

Storten kan op het rekeningnummer van Vlakaf: BE90 8902 6403 4132 p/a Reibroekstraat 85 - 9850 Hansbeke

Wijzigingen aan huidig abonnement?

De verantwoordelijke voor onze abonnementen is Marleen Van Ooteghem, Grote Merestraat 38 in Hansbeke. Meldingen in verband met nieuwe abonnementen of wijzigingen, kunnen via de redactie gebeuren, via de medewerkers, verspreiders of via Marleen Van Ooteghem.

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten